Sàn giao dịchĐánh giá chungWebsiteTiền nạp tối thiểuĐòn bẩy tối đaGiấy phépPhí giao dịchWebsite có tiếng Việt
san-xmĐánh giáWebsite5 USD888:1CySEC, IFSC, AFSL, DFSA7 USDok-broker
san-mitradeĐánh giáWebsite1 USD200:1CIMA, ASIC, FSC7 USDok-broker
san-tickmillĐánh giáWebsite100 USD500:1CySEC, FCA1 USDok-broker
san-icmarketsĐánh giáWebsite200 USD500:1CySEC, ASIC8 USDok-broker
san-exnessĐánh giáWebsite3 USD2000:1CySEC7 USDok-broker
san-xtbĐánh giáWebsite5 USD500:1CySEC, FCA, Asic16 USDok-broker
san-fbsĐánh giáWebsite1 USD500:1CySEC, ASIC7 USDok-broker