FCA cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 05 năm 2023

2021.08.19, 04:28
FXStreet

Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) tuần trước đã đưa ra cảnh báo đối với 22 sàn Forex lừa đảo vì thu hút khách hàng ở khu vực tài phán của Anh mà không có giấy phép. Theo cảnh báo của FCA, thông tin chi tiết về 22 sàn Forex lừa đảo…

Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) tuần trước đã đưa ra cảnh báo đối với 22 sàn Forex lừa đảothu hút khách hàng ở khu vực tài phán của Anh mà không có giấy phép.

Theo cảnh báo của FCA, thông tin chi tiết về 22 sàn Forex lừa đảo nói trên như sau:

1. Bitwest

Email: [email protected]

[email protected]

[email protected]

Website: https://www.bitwest-group.pro/

2. Polar Capital Technology

Điện thoại: +447523045055, +77024488885

Email: [email protected]

Website: https://polar-capital.info/

3. TyrexFX

Địa chỉ: Battery Park, New York, USA

Điện thoại: 7195013283

Website: www.tyrexfx.com

4. Reclaim Right

Website: https://reclaimright.com/

5. FSC Options

Địa chỉ: London, UK

Điện thoại: +447476830917

Email: [email protected]

Website: www.fscoptions.com

6. JPY500

Điện thoại: +442896205029

Email: [email protected]

Website: https://jpy500.com/

7. SUPRA ALGO FX

Email: [email protected]

Website: www.suprafxmgtld.com

8. Ternary Group FX

Điện thoại: 07418374551

Email: [email protected]

Website: www.ternarygroupfx.com

9. FX AUTOMATED BOT TRADING

Email: [email protected]

Website: www.fxautomatedbottrading.com

10. Mortal Finance / mortalfinance.co.uk

Điện thoại: 02071933858

Email: [email protected]

Website: https://mortalfinance.co.uk

11. CRYPTO-MASTERS / CRYPTO MASTERS LIMITED

Email: [email protected]

Website: www.cryptomastersltd.com

12. CryptoLecs

Điện thoại: +442380894459

Email: [email protected]

Website: https://cryptolecs.com/

13. Robertson RX

Địa chỉ: 320 Serangoon Rd, Singapore 2181, UNITED KINGDOM

Điện thoại: +61370469831, +447488874799, +14382284252

Email: [email protected]

Website: https://www.robertsonrx.com/

14. MINT CAPITAL FX

Email: [email protected]

Website: https://mintcapitalfx.site

15. ClaimLostFund / claimlostfund.com

Điện thoại: +14352766385

Email: [email protected]

Website: https://www.claimlostfund.com/

16. Apocalypse Wealth

Địa chỉ: 107 Cheapside, London, UK

Website: https://apocalypse.buzz/index.html

17. Alpha Bank

Địa chỉ: 66 Cannon Street, London, EC4N 6AE

Điện thoại: +447491749521

Email: [email protected],

[email protected]

Website: https://al-phabank.com

18. TEAMTRUSTFX

Điện thoại: +891230456788

Website: www.teamtrustfx.com

19. Tradesalgo Pro

Điện thoại: +14434025657

Email: [email protected]

Website: https://tradesalgopro.com/

20. FOREXPRUDENT

Email: [email protected]

Website: https://forexprudent.com

21. Digitalcryptotrades Ltd

Điện thoại: +13053060812

Email: [email protected]

Website: www.digitalcryptotrades.com

22. GOODFELLOW GLOBAL MANAGEMENT LLC

Email: [email protected]

Website: www.goodfellowglobalmanagementllc.com

Nguồn: Kenhngoaihoi.com

(21)

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. Fxstreet không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Hãy để lại Email Nếu bạn muốn Thông báo khi chúng tôi trả lời bạn)

Trở lại
Telegram
Email
Quản lý và vận hành bởi KNG Invest