Tiết lộ 10 cổ phiếu Buffett đang đầu tư

Công ty Berkshire Hathaway của “Thần chứng khoán” Buffett đã công bố báo cáo tài chính quý II năm 2021 vào ngày 7/8. Khi báo cáo thu nhập được công bố, cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã xóa bỏ mọi sự sụt giảm vào năm 2020 và đạt mức cao kỷ lục. Cổ phiếu loại B … Đọc tiếp Tiết lộ 10 cổ phiếu Buffett đang đầu tư