Tố cáo sàn Forex lừa đảo

Chống Forex Scam Brokers

Là nơi bạn có thể tố cáo kẻ lừa đảo, và phát tán thông tin kẻ lừa đảo đó lên Google, Facebook giúp người dùng có thể tìm kiếm 1 cách dễ dàng những thông tin lừa đảo

Click or drag a file to this area to upload.
Chọn bill chuyển tiền, ảnh đoạn chat và chờ 30s để upload ảnh
Càng chi tiết càng tốt, từ thủ đoạn mời gọi hay đến cách thức lừa đảo của hệ thống đó như thế nào?

Thông tin nạn nhân

Chúng tôi cần thông tin này để xác thực thông tin bạn tố cáo có chính xác hay không?. Thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối và sẽ không bao giờ được chia sẻ với bên thứ 3.

DANH SÁCH CÁC SÀN FOREX LỪA ĐẢO BỊ TỐ CÁO