Ủy ban Chứng khoán Malaysia cảnh báo 25 công ty tài chính tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo

2022.05.15, 04:50
FXStreet

Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã cập nhật danh sách cảnh báo các tổ chức tài chính và sàn Forex tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo cho nhà đầu tư.Theo dữ liệu trang web của SC, 25 trang web, sản phẩm đầu tư, công ty và cá nhân trái phép bị đưa vào danh…

Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã cập nhật danh sách cảnh báo các tổ chức tài chính và sàn Forex tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo cho nhà đầu tư.Theo dữ liệu trang web của SC, 25 trang web, sản phẩm đầu tư, công ty và cá nhân trái phép bị đưa vào danh sách đen

Xin lưu ý rằng danh sách này không đầy đủ và chỉ nhằm mục đích tham khảo cho các nhà đầu tư trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Vào tháng 5 năm 2023, những người hoặc tổ chức sau đã được thêm vào danh sách cảnh báo của cơ quan giám sát:

1. Sahih Trading

2. UNO Advisers

3. Barings Investment Club/Barings

4. AETOS

5. Windsor Brokers

6. Lion Brokers

7. CWG Markets

8. DCFX

9. Shariah Screener Malaysian Investment

10. BCORPTRADE

11. Bitcoin MYR / Binance PRO MYR

12. PUC Finance

13. Aura Global Trading

14. FX ForexMart

15. Bersatu Indah Sdn. Bhd.

16. Yayasan Al-Huda

17. Amanah Murni Sdn. Bhd.

18. Wali Islamic Capital

19. BMYG Financial Group Sdn Bhd

20. Alta Technologies

21. Halal Capital

22. Domains

23. Islamic Capital

24. Ixtik

25. BNP Paribas Asset Management – Pelaburan Saham Patuh Syariah

(63)

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. Fxstreet không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Hãy để lại Email Nếu bạn muốn Thông báo khi chúng tôi trả lời bạn)

Trở lại
Telegram
Email
Quản lý và vận hành bởi KNG Invest